• REDAKCJA

  • Ks. Janusz Malski – Moderator Generalny wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, a zarazem redaktor naczelny pisma, który decyduje o jego profilu
  • Izabela Rutkowska – redaktor wydawniczy, członkini Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego, przygotowuje cały materiał do wydania, dba o kontakt z autorami, a także tłumaczy artykuły z języka włoskiego
  • Mieczysław Guzewicz – biblista i członek Rady Episkopatu ds. Rodziny, który służy pomysłem, wiedzą, jest autorem przede wszystkim refleksji biblijnych i komentarzy papieskich orędzi
  • S. Ewa Figura – członkini wspólnoty, która dba o kontakty apostolatu CVS z pismem, relacje z dziejących się w głogowskim domu wydarzeń
  • Joanna Szałapska-Jaskuła – polonistka, która odpowiada za korektę tekstów
  • Adam Stelmach, Andrzej Maciejewski – odpowiedzialni za materiał fotograficzny

  Oprócz osób, które na stałe związane są z tworzeniem pisma, redakcja posiada duże grono współpracowników. Wśród nich są biskupi, księża, specjaliści różnych dziedzin, osoby niepełnosprawne i pracujące na rzecz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, artyści, lekarze, fotografowie, graficy.


  Dwumiesięcznik dofinansowany ze środków PFRON